Det kan ju ibland vara svårt att förstå vad det innebär när vi talar om att: spola, trycka, suga brunnen.
Man kan i alla fall säga att brunnar bör spolas ur ibland, var 4:e-7:e år. Det rekommenderar SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) och Livsmedelsverket i sin info.

Det bildas massa skit i brunnen man inte vill ha där. "Det kommer upp sån äcklig sörja", "Det flyter upp fladdermöss, råttlik mm". Kort o gott, sådant man inte vill ha i sin dricksvattenbrunn!

Det kommer upp sån äcklig sörja,
Det flyter upp fladdermöss, råttlik mm.

Vi för protokoll över åtgärder som vi utför och således kan vi ge er en kopia att lägga till fastighetshandlingarna och kunna gå tillbaka till vid behov. Vi "trycker", spränger (hydrauliskt), borrade brunnar för att öka på tillrinningen. Se här hur SGU beskriver åtgärden.

Vi installerar även tätningsmanschetter mot ytvatteninträngning i brunnar diam. 100 mm och större.
Detta kan vara aktuellt då man har humus, som ju är jord, i brunnen.

När vi spolar/suger ur brunnen lyfter vi upp slangar, ventiler och/eller pump beroende på typ av brunn. Vid behov kollar vi okulärt eller med hjälp av uv-kamera om brunnen läcker på olämpligt sätt.
Vi har med oss resurser för att åtgärda flera typer av läckage.

Vi tvättar av delarna och servar/byter ut ev. slit delar innan vi återställer och kör igång anläggningen igen.

Är det så att det hittas t ex sork eller råtta i brunnen (framförallt sorkar dras till brunnens temperatur när det blir kallt ute) eller om man upplever det som råtthår i filter eller av annan anledning känner oro att vattnet inte är fräscht så bör man klorera hela anläggningen.

Vi kan hjälpa till med dosering och tvätt av anläggningen så att det bara återstår att tappa ur nog med vatten för att brunnen ska bli ren.

 

Grävda brunnar

Grävda brunnar brukar vi pumpa ur så att vattnet hamnar närmast utanför brunnsringarna för att i lite senare skede kunna se läckage lättare. Bottensedimentet som varierar i mängd och konsistens suger vi med oss upp i bilen. Vi suger tills vi kommer till fast botten alt. till botten på nedersta ringen.

När vi då befinner oss i den tömda brunnen, ofta med pumparna på, har vi bra läge för att spola av väggarna och täta eventuella läckage. Tätning sker med en typ av snabbhärdande cementmassa, s k Max-Plugg.

Vi fyller på med nytt filtergrus, tvättat singel 8-16 mm, ca 2-3 dm över botten. Finns anledning att klorera brunnen så gör vi det nu. I annat fall fyller vi på med så pass mycket friskt vatten att vi kan återstarta pumpen.

jk-brunnsborrning-rent-vatten

Dricksvattnet - vårt viktigaste livsmedel!

Vatten fungerar som ett lösningsmedel för de mineral som det passerar på sin väg genom mark och berg. Många av dessa ämnen är livsnödvändiga för människan, men för höga eller för låga halter av vissa ämnen kan ge problem. Det är mycket viktigt att inte ha läckage, ytvattenläckage m.m, i sin brunn.

Det grundvatten man vill ha i brunnen är det vatten som passerat genom mark och berg, inte t.ex regnvatten som tar en genväg, via läckage, till brunnen.

Det är viktigt att följa de anvisningar som gäller för skötsel och anläggning av dricksvattenbrunn, då det ofta ligger mycket tanke och forskning bakom.

Bra länkar

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) om spolning av brunn:
SGU:s rekommendation för bergborrade brunnar

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:
Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten

Länk till Livsmedelsverkets broschyr:
Sköt om din brunn för bra dricksvatten