www.JKB.se - Det blir bättre
C-borrare. JKB är av Sitac certifierade brunnsborrare.Vattenbrunnar                   
 
se även rubrik Brunn service


 
 
Vi borrar vattenbrunnar tillrinningsgaranti.

Vattenkvaliten är för oss svårare att lämna garanti på.
Grundvattnet på din specifika plats är det den är. 
 
Till ett fast pris.

 
Våra utförda arbeten och levererade produkter uppfyller alltid gällande norm, t ex Normbrunn -16 som nu är det grundläggande normverket.

 
Vi kallar 5" brunn för standardbrunn. Därifrån kan vi gå upp i diameter om behovet och önskemålet väntas vara större.
 
Vi kan öka på tillrinningen med bl a genom att hydrauliskt "trycka" brunnen, ett modernare sätt att "spränga" brunnen.
Detta gör vi med egen spolbil.
 
 
Vi renoverar brunnar, spolar o tvättar ur, tätar vid behov.

Vi installerar/byter pump anläggningar. 

 
Vi, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens Geologiska rekommenderar att tvätta/spola brunnen var 4-7:e år åtminstone. Speciellt brunnar som inte används kontinuerligt, sommarboenden t ex.
 

 
Vi är av RISE/Sitac certifierad brunnsborrare, vilket betyder att vi kan påvisa erfarenhet, genomgångna utbildningar, vi är försäkrade mm!

Efter borrning utfärdar vi ett brunnsborrningsprotokoll så att brunnen registreras på SGU och kunden får kopia!

C-borrare. JKB är av Sitac certifierade brunnsborrare.
 
 
 
 
 


Välkommen med din förfrågan!


Info-film från SGU om dricksvattenbrunnar;


Länk Livsmedelsverket; Att anlägga brunn;
I
 
 
Se även vidare under fliken Brunnservice


 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint