www.JKB.se - Det blir bättre
C-borrare. JKB är av Sitac certifierade brunnsborrare.Vattenbrunnar                   
 
se även rubrik Brunn service


 
 
Vi borrar vattenbrunnar med vattengaranti, dvs tillrinningsgaranti.

Vattenkvaliten är för oss svårare att lämna garanti på.
Grundvattnet på din specifika plats är det den är. 
 
Till ett fast pris.

 
Våra utförda arbeten och levererade produkter uppfyller alltid gällande norm, t ex Normbrunn -16 som nu är det grundläggande normverket.

Vår erfarenhet av att rekonditionera brunnar gör att vi ser brister i brunnars utföranden dagligen.

När det handlar om ytvatteninträngning så menar vi på att de oftast beror på bristfällig foderrörsdrivning vilket gör att vår standardbrunn numer har minst 9 m foderrör där normverket föreskriver minst 6 m.
 
Vår pump-installation är byggd på marknadens bästa pumpar.
 
Vi kallar 5" brunn för standardbrunn. Därifrån kan vi gå upp i diameter om behovet och önskemålet väntas vara större.
 
Vi kan öka på tillrinningen med bl a genom att hydrauliskt "trycka" brunnen, ett modernare sätt att "spränga" brunnen .
 Det går ut på att man med hjälp av lite manschetter o dyl. högtrycksspolar i mycket vatten med ett högt tryck för att öppna upp kanaler och på så sätt öka tillrinningen.
När vi högtrycksspolar handlar det om bortåt 350-400 liter/min. Vi kan göra detta med 180 bars tryck om det behövs. I bilen får vi med oss 6 500  resp. 10 000 liter.
 
Vi renoverar brunnar, spolar o tvättar ur, tätar vid behov.

Vi installerar/byter pump anläggningar. 

 Man kan inte tro hur äckligt det kan se ut i brunnar som förser oss med vårat dricksvatten när de inte spolats ur på ett tag.
 
Vi, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens Geologiska rekommenderar att tvätta/spola brunnen var 4-7:e år åtminstone. Speciellt brunnar som inte används kontinuerligt, sommarboenden t ex.
 
Vi träffar ofta kunder som trots egen brunn kånkar o släpar vatten dunkar från bensinmacken dagligen o gjort i åratal!
 
Har inte hört att någon skulle behövt kånka dessa dunkar efter att vi varit där.
 
Vi trivs med uppgiften att ordna/ förbättra våra kunders vattentillgång.
 
Vi är av Sitac certifierad brunns borrare!

C-borrare. JKB är av Sitac certifierade brunnsborrare.
 
 
 
 
 


Välkommen med din förfrågan!


Info-film från SGU om dricksvattenbrunnar;


Länk Livsmedelsverket; Att anlägga brunn;
I
 
 
Se även vidare under fliken Brunnservice


 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint