www.JKB.se - Det blir bättre
Senaste nytt

20180315 Förvärvat nyare, kompetentare och miljövänligare brunnsborrigg.20170217 Förvärvat lastbil och släp för borrigg och kompressortransporter. https://youtu.be/POZwiJq6FMo20150613 Vi är på gång att flytta till Bröta i Grödinge, Botkyrka Kommun.
Väldigt nära gränsen mot Haninge Kommun och även Nynäshamns Kommun.
Vår adress kommer då att bli; Östra Bröta 147 91 Grödinge.
Grödinge, Botkyrka kommun, Vårat nya utgångsställe.Vårat nya kontor i Grödinge, Botkyrka kommun2015-05-10 Våren och sommaren 2015 snart här.
Vi borrar brunnar, vi spolar och rekonditionerar brunnar med hjälp av våran spolbil.
Förutom detta har vi varit med NCC's grundläggnings-firma/avdelning Hercules och bemannat deras borrigg nattetid vid borrningar längs eller på E4an vid Häggviksavfarten.
Borrningen där har utgjorts av 10-12 m långa 220 mm stålrörspålar för kommande Berlinerspont
Borrning RD-pålar.


Häggvik 2015. Borrning av pålar.
 
2014-09-13 Vi för numer protokoll över rekonditioneringsåtgärder på dricksvattenbrunnar.
Detta av flera anledningar; Ett papper att lägga till fastighetshandlingarna för att se när och vad som åtgärdats. en del info om brunnen, med tanke på att många saknar brunnsborrningsprotokoll.
Veta lite om brunnen vill vi tänka är av stor vikt om inte annat så vid värdering o försäljning av fastighet.

2014-09-12. Kund påtalade att vi skriver på hemsidan att "våran" standard-dricksvattenbrunn är någonting annat än 5" men i offerten står 5". 
5" brunn har ca 30 % mer "reservoar" än 4" och utgör inte så stor skillnad vid borrning därav så är våra nyborrade brunnar 5", dvs. 130-140 mm bergborrning (foderrör 168.3 mm)numer.


2014-09-12 Förstår att det är länge sedan vi skrev här.
Inte beroende på att det stått still utan kommer i det närmaste återkomma och berätta om senaste nyheterna.
Upplever det som att våra vattenbrunnar och rekonditioneringsarbeten för dito blivit väldigt populärt vilket gör att vi sällan hinner uppdatera info.

2014-06-23. Nu är vi med på Sitac's lista över certifierade brunnsborrare igen. Efter att en tid varit pga att våran årsrapporterin varit på driven.


2014-06-22 Vi är på gång med ett mindre sponsoravtal. De vi vill vara med på ser ni mer om på www.z134.se . En tävlingsbåt vi tror på och i detta stadium hoppas vi att de tror på oss. Alla som är med oss är med och med hurrarop som trim frakta båten till mållinjen som första båt! Följ båten på hemsidan samt på facebook!


2014--05-01 Vi har en ny brunnsborrningskompressor, en Atlas Copco, som man kanske inte skulle tro, är optimerad för de senaste miljöreglementet med katalysatorer och övrigt som behöver kittas med för att uppnå.
Bilder kommer.2014-02-27 Årets brunnsborrningssäsong ser ut att börja ute på Torö för oss veckan som kommer. Var med och beställ din brunn eller brunnsrekonditionering på www. Jkb.se.


2014-02-09 När vi sammanställer 2013 så kommer vi fram till att vi borrat en del brunnar, spolat, tryckt o rekonditionerat bra bit över 100 dricksvattenbrunnar.
Vi har stått på isen, ute på Ljusterö, o borrat massvis med pålar för kommande bryggbygge.
Det mest spektakulära är nog ändå bron vid Ebbadal, Huddinge, åt fam. Hammarlund som både vi och dom är lite stolta över.
Att säga är nog att vi stått för stommen och deras snickare för snickerier.
Stommen består av 3 st 168 mm borrade pålar med stålkärna på var sida och däremellan 4 st I-balkar med en garanterad bärförmåga på 4 ton. Se bild. Ser bra ut om vi får säga det själv.

2013-12-26 Och vi hade räknat med snö...  Vädret gör oss öppna för oss öppna för ordinära arbeten vad rör dricksvattenbrunnar.
Önskar inga fler, större, snöröjningsåtaganden eftersom vi inte vill ha betalt för annat än utförda arbeten.
Vi hinner klippa av några brunnar till, till kundernas stora tillfredsställelse.

 
 
 
2013-06-20
 
 En stor sak i vår värld är att vi grattulerar vår egen Peter Pn Nilsson till att hans behörigheter för framförande av fordon är mer omfattande än tidigare.
 
Förutom de vanliga brunnsborrningarna och spolningarna har vi under tidig vår varit med och borrat många pål-hål ståendes på isen.
 Detta på Johan Pedersens varv på Ljusterö.
 
 Senare på vårkanten har vi uppfört en bro-stomme med borrade stålrörspålar på var sida. Brons längd blev väl drygt 10 m och ska bära biltrafik. Detta vid Ebbadal, Huddinge.
 
Vi har under våren skrivit ett par ramavtal med fastighetsägare som på så sätt tryggar sig vid att vi bevakar underhållet av "våra" delar för att åtgärd ska ske inom tidsramen utan att problemet hinner växa.
 
 Avloppsspolbilen, Transiten ännu på verkstad.
 
 Efter midsommar kommer vi, till min stora glädje, även vara med och bemanna den marina/båtburna delen på JV Söderströmstunnelns arbetsplats vid Södermälarstrand-Riddarholmen.
 
 
 
 
 
 
 
2013-05-27  Så här är bilen med vår egen text på!
 
 
 
Volvo Fl 10 spol o sugbil. Kombi-bil. Högtrycksspolning samt slamsugning. Tillbehör; rotskärare för diam 150-400 mm dagvattenledningar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-02-28 Har ännu inte fått bort all text och inte fått på vår nya egen text. Kanske någon kunde bidra med hur det borde se ut? Kanske värt en spolning el/och tryckning av din brunn?
Bilen känns i alla fall mkt kompetent för vårat arbetsområde!
 
Volvo Fl 10. Kombi-bil. Innan egen stripning.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013-02-23 Vi kan berätta att vi utökat med två nya fordon; 1 st Volvo FL10 spol o sugbil med  10 m3 vatten samt 8 m3 slam vattenpump ger 170 bar 360 l/min samt en mindre bil Ford Transit lämpad för avloppsspolning med pumpkapacitet 210 bar 40 l/min.
Volvolastbilen tänkt till våra arbeten i samband med brunnar samt för borrning med s k "vattenhammare", spolning avlopp mm. Bilder kommer !
 
 
2012-09-05 Vi byter adress till Hammardalsslingan, 141 37 Huddinge.
 
 
 
Scania 86 spol o sugbil.
2012-05
 
 
 
Nu har vi spolbilen i trafik. några mindre justeringar återstår.
 
Scania 86. Spol o sug-bil.
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-03
 Nu har vi införskaffat en spol o sug-bil.
Det är en äldre Scania som är utrustad med högtryckpump o slangvindor för spolning, tvättning o dyl.
Den är även utrustad med vacumpump för slamsugning o likn.
Dessa tankar är givetvis separerade åt.
Tanken med lastbilen är att använda den vid borrning av brunnar och vid det som vi kallar Brunnsservice, som ni kan läsa mer om under den fliken till höger.
 
 
Scania 86. Innan lackering.
 
 
Lägger upp några bilder på den nyss hemkommna bilen som ju inte är av senaste modell och kommer nog att behöva en del kärlek, omvårdnad o kanske lite färg.
 
 
 
 
 
 
 
Scania 86 spol o sugbil innan lackering.
 
 
Bilen är fullt fungerande, besiktigad o godkänd både för trafiken och för arbetet.
Men den kommer att gås igenom, kompletteras, lackas upp något under våren.
Vi hoppas ha den i arbete till försommaren.
 
 
 
2011-08-25 Vi har idag undertecknat avtal som återförsäljare av båtliftar med Flexibel Marine AB.
Tanken är att vi säljer båtliftar samt att vi grundlägger/pålar/borrar pålar för båtliftar andra sålt.
Vi upplever i denna stund en tjusning i att produkten dykt upp som kräver en ordentlig grundläggning som vi ju är experter på.
 
Läs mer och kommer mer under rubriken Båtliftar.
 
 
 
 
 
Vi har idag även köpt mindre reklamplats på www.huddingetorget.se samt på www.sodertaljetorget.se varvid vi hoppas på förfrågningar och jobb i vårat närområde.
Detta i linje med vår Miljöpolicy!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-03-03
 
 
Scania 143. Maskintransportern.
Vi är så glada över vår "nya", förr oss "nya", lastbil för transporter av borrigg och därtillhörande utrustning. Vi har fått Seppo Kinnunens tidgare Scania 143 i vår besittning!
 
 
Fler bilder kommer!
 
 
 
 
 
 
 
 
2011-03-03
 
Nu har reserdelarna till borriggen kommit.
Borriggen har ju stått still sedan mitten på hösten efter att en hydraulpump (trippelpump) havererat.
Nu efter veckor och månader av väntan har den tillverkats och även landat hos oss.
Allt tack till Reine på RPF Hydraulic i Sollentuna.
Kommer att montera den i det närmaste, sen är vi igång och borrar för fullt.
 
2010-08-28
 
Har under sommaren och början på hösten varit drabbad av problem med ryggen vilket medfört att mesta verksamheten periodvis legat på is.
Svarat dåligt i telefon och på mejl.
Detta börjar ordna sig med hjälp av kines-akupunktur och olika hemliga eller åtminstone inte lätt uttalade behandlingar.
Ser fram mot en höst med full fart!
 
2010-08-28
 
Hjälper till med pålningsarbete/kajförstärkning vid Linanäs Marina, Södertälje.
 
2010-08-28
 
Någon ryggbehandling kvar samt lite justering av maskinutrustning innan nästa bergvärme-borrning i Åkersberga åt Storstockholms VVS AB.
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint