www.JKB.se - Det blir bättre
Länkar                             
 
Nedan några nyttiga länkar:
 
Ledningskollen
Ledningskollen
Kontakta alltid Ledningskollen innan påbörjan av arbete. http://www.ledningskollen.com/
Statens geologiska institut
Statens geologiska institut
Registrerar bl. a alla brunnar i Sverige. Har väldigt mycke info om geologiska förhållanden som råder på specifika platser. http://www.sgu.se/
Sitac
Sitac
Certifiering brunnsborrare 2013
Site Builder drivs av  Vistaprint