www.JKB.se - Det blir bättre
Bryggor / Kajer
 
Vi har byggt ett antal bryggor. Dels i Stockholms skärgård samt i insjöar.
 
Erfarenheten har lärt oss att förutsättningarna varierar oändligt.
 
Metoden som föredrar är att vi borrar ner stålrörspålar, ochså kallade RD-pålar, stålkärne-pålar m fl benämningar.
Vi borrar ner pålarna genom bottensedimentet, vad det än må vara, till fast berg-botten och vidare ner i berg så att de står betryggande.Vi "underborrar" dvs borrar vidare med mindre diameter än rörets innerdiameter ca 1 m. 
 
Därefter betonginjekterar vi rören, lägger i en "stålkärna" s.k cr-pipe, ett stålrör av rostfri kvalitet, på ett sådant sätt att de gjuts fast i berget och kan således inte dras upp av is el liknande påfrestningar.
 
Vi kan borra i flera dimensioner och utföra pålarna i princip hur starka som helst med hjälp av underborrning och ingjutning av stålkärna.
 
Vi kan även beklä stålrören med s. k PEM-slang, som gjuts in för att ge stålröret minst 20 mm cement på utsidan, som korossionsskydd.
 
Vi utför våra pålar enligt; Pålkommissonens anvisningar för borrade stålrörspålar, 2010.
 
Vi har en borrigg som står på en liten ponton, ca 3.5x8.o m.
Denna är i sektioner och kan således transporteras enkelt med lastbil.
 
Eller vår hydrauliska rigg om du/ni har nog ponton för att stå på. Detta oftast aktuellt för entreprenörer och större objekt.
 
 
2011-hösten blev vi uppringda av en ansvarig person vid Rökeriet på Fjäderholmarna, Stockholm.
De gör en omfattande renovering el ombyggnation av det gamla Rökeriet och i etta ingår givetvis att större brygga ska till.
Några dagar senare var vi överens och därmed hyrde vi en pråm, lastade våran hydraulrigg, den större kompressorn och en hel del material, som bilderna nedan visar oss. 
 
 
Det blev ca 25 st pålar med längder 5-12m.
 
Även dessa pålar konstruktion och utförande enl. Pålkommissinens anvisningar för Borrade stålrörspålar.
Pålar som inte bara tar trycklaster utan även förankrade för att ta ev. dragkrafter (lyftkrafter).

Vi har även borrat för det vi kallar konsolbryggor dvs. i bergväggar där det med andra metoder kan upplevas att det inte blir rejält nog.
 
 
Ösmo 2009. Borrning bryggpålar längsta 22 m.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ösmo.2009 borrning bryggpålar i dricksvattentäckt.
 
Nedersta bilden är pålarna sedan någon tid "levererade" och bilden visar hur kunden i egen regi bygger stomme på dom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gåsö 2011. Borrning bryggpålar.
 
 
2011 Gåsö. Ännu ett mindre jobb på Gåsö där vi borrar 2 vanliga rörpålar för en mindre brygga.
 
Borrning berghål 115mm för att gjuta i 76 mm cr-pipe. Ca 45 graders vinkel för att utgöra stomme på s k konsolbrygga.
 
 
2011 Gåsö. Ännu ett jobb på Gåsö, tack vare Andreas Rose'n vi Gåsö varv.
Här borrar vi för en s.k. konsolbrygga, som ska löpa längs bergväggen.
Vi borrar 115 mm berghål, ca 0.5 m, vari vi med expanderande bruk gjuter fast s.k. crome-pipe diam 76 mm, som tidigare sagts; motsvarar rostfri kvalitet.
Konsolerna byggs vidare på de ingjutna rören som har lång livslängd jämfört med många andra metoder vi sett.
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
2011 Dalarö. En vanlig bryggborrning åt en "större" entreprenör. Hydraulriggen och deras mudderverk samt vägfärja att stå på. Bilden under visar färdig produkt ur vår synvinkel
 
Dalarö -11 (8). Borrade bryggstolpar
Dalarö -11 (7). Pågående borrning. Stålfoderrör diam. 193.8 mm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gåsö 2011. Bryggstolpar diam. 140 mm. S k stålkärnepålar.
Gåsövarv. Borrning pålar för kaj.
2007 Ösmo
2007 Ösmo
I en insjö i Ösmo borrar vi 15 st pålar för en brygga/båthus. Totalt ca 200 m.
2008 Ösmo
2008 Ösmo
Färdiga resultatet som kunden själv byggt på pålarna.
2009 Gåsö, Saltsjöbaden
2009 Gåsö, Saltsjöbaden
Vid Gåsövarv borrar vi ett 15-tal pålar diam 200 mm som utgör grundläggningen för kommande kaj.
 
 
 
 
 
2011 Gåsö, en vanlig bryggborrning. Inre pålarna 6 m, yttre pålarna 9 m. Övre bilden montage av "stålkärna" dvs cr-pipe 73 mm, hellång. Cr-pipe ca 13% cromehalt i stålet, dvs i princip rostfritt. Dessutom begagnat, återanvänt stålrör.
Site Builder drivs av  Vistaprint