www.JKB.se - Det blir bättre
C-borrare. JKB är av Sitac certifierade brunnsborrare.

Brunnsservice / rekonditionering


 

Vi arbetar med Stockholms och Södermanlands län som prioritet.

Även här kan vi lämna fast pris innan vi börjar.
 
Det kan ju ibland vara svårt att förstå vad det innebär när vi talar om att; Spola, Trycka, Suga brunnen.
 
Man kan i alla fall säga att brunnar bör spolas ur ibland, var 4:e-7:e år, rekommenderar SGU och även Livsmedelsverket i sin info.

Det bildas massa skit i brunnen man inte vill ha där. Det kommer upp sån äcklig sörja, det kommer upp fladdermöss-, rått-lik mm.
Kort o gott, sådant man inte vill ha i sin dricksvattenbrunn!

Vi för protokoll över åtgärder som vi utför och således kan vi ge er en kopia att lägga till fastighetshandlingarna och kunna gå tillbaka till vid behov.
 
Vi "trycker", spränger (hydrauliskt), borrade brunnar för att öka på tillrinningen. Se här hur SGU beskriver åtgärden. 

Vi installerar även tätningsmanschetter mot ytvatteninträngning i brunnar diam. 100 mm och större.
Detta kan vara aktuellt då man har humus, som ju är jord, i brunnen. 
 
När vi spolar el. suger ur brunnen lyfter vi upp slang, slangar, ventiler och/eller pump beroende på typ av brunn.
Vid behov kollar vi okulärt eller med hjälp av uv-kamera om brunnen läcker på olämpligt sätt.
Vi har med oss resurser för att åtgärda flera typer av läckage.

Vi tvättar av delarna och servar/byter ut ev. slit delar innan vi återställer och kör igång anläggningen igen.
 
Är det så att det hittas t ex sork eller råtta i brunnen (framförallt sorkar dras till brunnens temperatur när det blir kallt ute) eller om man upplever det som råtthår i filter eller av annan anledning känner oro att vattnet inte är fräscht så lär man klorera hela anläggningen.
Vi kan hjälpa till med dosering och tvätt av anläggningen så att det bara återstår att tappa ur nog med vatten för att vara ren spolat.
 
Grävda brunnar
 
Grävda brunnar brukar vi pumpa ur så att vattnet hamnar närmast utanför brunnsringarna för att i lite senare skede kunna se läckage lättare.
 
Bottensedimentet som varierar i mängd och konsistens suger vi med oss upp i bilen.
Vi suger tills vi kommer till fast botten alt. till botten på nedersta ringen.
 
När vi då befinner oss i den tömda brunnen, ofta med pumparna på, har vi bra läge för att spola av väggarna och täta eventuella läckage.
 
Tätning sker med en typ av snabbhärdande cementmassa, s k Max-Plugg.
 
Vi fyller på med nytt filtergrus, tvättat singel 8-16 mm, ca 2-3 dm över botten.
 
Finns anledning att klorera brunnen så gör vi det nu.
 
Annat fall fyller vi på med så pass med friskt vatten att vi kan återstarta pumpen.
 
Rot avdrag är helt ok på arbeten vi utför
 
 
Vi kommer i det närmaste lägga upp förklaringar el. beskrivningar och foton på vad de olika benämningarna innebär, eller vad det är vi gör.
 
Kunden behöver givetvis inte veta hur eller vad hon el han behöver.
-Det räcker med att säga åt oss att fixa vatten i brunnen, så kan vi resten. 
Vi är sedan flertalet år av Sitac Certifierade Brunnsborrare.
 
'

Länk;Sköt om din brunn;

 
 
 
Dricksvattnet - vårat viktigaste livsmedel!
 
 
Vattnet fungerar som ett lösningsmedel för de mineral som det passerar på sin väg genom mark o berg. Många av dessa ämnen är livsnödvändiga för människan, men för höga eller låga halter av vissa ämnen kan ge problem.
 
Det är ju så viktigt att inte ha läckage, ytvattenläckage, i sin brunn.
 
Det är grundvatten man vill ha i sin brunn, enl. ovan vatten som passerat mark o berg och inte regnvatten som tar genväg, via läckage, till vårat grundvatten.
 
Viktigt att följa anvisningar som gäller då det ofta ligger tanke och forskning bakom.
 


Sökord; Borrning, Brunnsborrning, Spola brunn, Borrad brunn, Högtrycksspolning, Dricksvattenbrunn, Spolbil, Brunnsborrare, Stockholm, Huddinge, Haninge, Södertälje, Nynäshamn, Nykvarn, Grödinge, Gnesta, Järna, Tungelsta
 
 
 
 
Volvo Fl 10. Kombi-bil. Spolbil som används för rekonditionering/spolning dricksvattenbrunnar. Tar med 10 000 Lit. vatten.
Spolbil, Volvo FL10, något modernare med lite bättre prestanda.
 
 
 
Spolbilen, Scania LB 86
Spolbilen, Scania LB 86
Slamsugning med samma bil ( givetvis separata tankutrymmen)
 
Site Builder drivs av  Vistaprint